Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2021

தமிழ்நாடு விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வாட்ஸ் ஆப் குரூப் லிங்க் Part 9

Tamil Nadu agriculture WhatsApp group link 1)   வட தமிழகம் மாடு விற்பனை https://chat.whatsapp.com/KYd956x7JSMEKAB0ZKkDwh 2)  ஜெர்சி/எச்.எஃ மாடு (த.நா) https://chat.whatsapp.com/LOKhBYHU1lV5GzAXko9jln 3)   Sat2farm (விவசாய நண்பன் ) https://chat.whatsapp.com/HZkCYaTJlNK2Wb79jN2H2A 4)   🌴1️⃣இயற்கையுடன்நலமும்வளமும் https://chat.whatsapp.com/Kkh463jxCoS5YM216jiD0V 5)  புதுகை நாட்டு கோழி விற்பனை குழு https://chat.whatsapp.com/DmXeEBm02dvGVkcGapnZMe 6)  Dr.Vivasayam YT 03 https://chat.whatsapp.com/KS69cSegrR57fanRMlxMII 7)  இயற்கையின் மடியில் https://chat.whatsapp.com/FfS4bcBPHmABu66jqVUNPM?fbclid=IwAR1sm1ELfkdRBWgV3qmGJMMd_Um1wI-kaEJdx2-Cc-o6DQmrJchgxyWxCj0 8)  சேலம்🕊️தர்மபுரி🕊️மேட்டூர் https://chat.whatsapp.com/F8YEBWTJbuqCUwdwAN8QZU 9)   தென்மாவட்ட ஆடு விற்பனை பதிவு https://chat.whatsapp.com/EF7egIm1WL67h34SlZscNR?fbclid=IwAR2zAYgRqUvQLxwXA2F45JKlnukfgKbMW2fG5yGES3en1mmX5Ep89EusERs 10)  விற்பனை தளம் (All India ) https://chat.whatsapp.com/CrDFIbf1vtsImVx2lE3P7z?fbclid=IwAR2iK32pMtSu7lzyQ

தமிழ்நாடு விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வாட்ஸ் ஆப் குரூப் லிங்க் Part 8

 Tamil Nadu agriculture WhatsApp group link 1)  கால்நடை விற்பனை குழு https://chat.whatsapp.com/FrtIEfL5Rn6CYecdJVeojx?fbclid=IwAR1KXPqDLMEYHu6H-xcA6J_l7L-PP2n5uazGFVcKQOLlY7HocIQxGVSfmFE 2)  தமிழ் நாடு முயல் பண்ணை https://chat.whatsapp.com/LezTArF1AQu3FZfnxNoq6U 3)  ஆடு மாடு கோழி வளர்ப்பு https://chat.whatsapp.com/La0WdE3Kvw6FV9HiTvKMrT 4)   டெல்டா விவசாயம் 1 https://chat.whatsapp.com/GZpxBNzR2K76zAGAi9hqz7 5)  Farmers group -kvk(salem) https://chat.whatsapp.com/KJl6rrzK8ydCTkFK25o1iI 6)   அக்ரி இயற்கை விவசாயம் https://chat.whatsapp.com/CH7pM6w5Cbq9JaJqzeRjGU?fbclid=IwAR1zEf2e1dQ_8NUaeA6zz1hs1OJxdDb0jBXNbJIY_cvgLcT4AcsUSRqOndo 7)   இலவச  விவசாயம்  விற்பனை தளம் 1 https://chat.whatsapp.com/DIxFeV58KWnBLaDlgBCjSW 8)  இலவச  விவசாயம்   விற்பனை தளம் 2 https://chat.whatsapp.com/JnAExPeIfa0LUYpUWRqqdT 9)  வேலூர் மாவட்ட விவசாயிகள் https://chat.whatsapp.com/GZCHZatzuWD1oJ61cG4b82 10)  அனைத்து பயிர் விதைகள் https://chat.whatsapp.com/LargqYgxSwrL8KiyCQtvNk 11)  வீட்டு தோட்ட மேம்பாடு ht