Skip to main content

Posts

Showing posts with the label கால்நடை மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் Part - 1

கால்நடை மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் Part - 1

  Livestock & Agriculture Related WhatsApp Group Link Part - 1 1) இயற்கை வேளாண்மை  https://chat.whatsapp.com/IafibdjOIoXCbjNNO1qviR?fbclid=IwAR00SpztKY_p9h7PMBw112hISJP-VSRaKQe7Ge6CcmOk1hIRQ527LEojxss 2)  Seeds : விதைகள் https://chat.whatsapp.com/Lseto5rJC029JCKZNdQCuH 3)  Cuddalore https://chat.whatsapp.com/Ey7oSVSYksA7YzD5OPmCAT 4)  Garden only https://chat.whatsapp.com/DdYiaDVbrC5LkL79QLTqnc?fbclid=IwAR2idfucBQMe2Xafd0zvcE4dKseva6x3BFs7J8wdi0tw2l_0sy-zq457VL8 5)  Agriculture Market https://chat.whatsapp.com/Fyjx8wXsNE87jDYwyn7xLF 6)  ஜல்லிக்கட்டு காளை & கன்று https://chat.whatsapp.com/GKnacmsq1aeHKubLveXWOr 7)  வாத்து வளர்ப்பு விற்பனை https://chat.whatsapp.com/CFmuulIcZBfFPM13tRzQBH?fbclid=IwAR2Wjem0sJ6ljafRSh-CeBI978b8ha5BpsFWsfl3NBfdjKJN35Nl5gHOvnw 8)  தமிழ்நாடு விவசாயிகள்  https://chat.whatsapp.com/JaOm7x0MLwE8UTym7GMeoQ?fbclid=IwAR1owJdd6CRe3X-XViBOg7nQ7MRDoBLQhPwAszkRhqWNL76sWFevvza7LlU 9)  Nandhish modern diary far https://chat.whatsapp.com/ERhEe63PKyF4xg6iCbyQbu?fbcli