Skip to main content

Posts

Showing posts with the label கால்நடை மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் Part -3

கால்நடை மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் Part -3

Livestock & Agriculture Related WhatsApp Group Link Part - 3 1)  TEAM KANGEYAM https://chat.whatsapp.com/IkkA1oUMhDL63N1ZPGiRKS?fbclid=IwAR1lCdOdAPR6zY8WYtzYaRx04-IE5mrLyXx9LyLxyIy9s9vpB0YGIJDaP_g 2)  விவசாய வளர்ச்சி India https://chat.whatsapp.com/Db9HBEyJpDn3iO4xipnqQN 3) Buy and sell ur pets https://chat.whatsapp.com/LKCkeij2gs7GABf3morTLW?fbclid=IwAR0m5kAWLdd6dJlewWJRbzrT60bF4XrGfPACJgYfv8yP2FQFDlHG5J59PaI 4)  குழு 2உடுமலை நாட்டுக்கோழி https://chat.whatsapp.com/DmxZaDHwVZZ5PzWXpfkXTA 5)  இயற்கை விவசாயிகள் https://chat.whatsapp.com/GOTnKqkLcym1m5otBZxs8q 6)  லாபகரமான இயற்கை விவசாயம் https://chat.whatsapp.com/Es9RfLhEWiH4QDoXZXhoEI 7)  தாராபுரம் இயற்கை விவசாயம் https://chat.whatsapp.com/KrMh7L9XBiJ5x3iSBnJiIO 8)  🐔🐣வளர்ப்பு குறிப்புகள் https://chat.whatsapp.com/GYCFBpqEceTGeeUcVQMCPU 9)  🐮🐄 வளர்ப்பு குறிப்புகள் https://chat.whatsapp.com/L1OzHLEHdxPAl60maBoVdH 10)   நெல் உற்பத்தி குறிப்புகள் https://chat.whatsapp.com/EZopudFIpd74QQcAf4SqAd 11)   நீர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் htt