Skip to main content

Posts

Showing posts with the label தமிழ்நாடு விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வாட்ஸ் ஆப் குரூப் லிங்க் Part 9

தமிழ்நாடு விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வாட்ஸ் ஆப் குரூப் லிங்க் Part 9

Tamil Nadu agriculture WhatsApp group link 1)   வட தமிழகம் மாடு விற்பனை https://chat.whatsapp.com/KYd956x7JSMEKAB0ZKkDwh 2)  ஜெர்சி/எச்.எஃ மாடு (த.நா) https://chat.whatsapp.com/LOKhBYHU1lV5GzAXko9jln 3)   Sat2farm (விவசாய நண்பன் ) https://chat.whatsapp.com/HZkCYaTJlNK2Wb79jN2H2A 4)   🌴1️⃣இயற்கையுடன்நலமும்வளமும் https://chat.whatsapp.com/Kkh463jxCoS5YM216jiD0V 5)  புதுகை நாட்டு கோழி விற்பனை குழு https://chat.whatsapp.com/DmXeEBm02dvGVkcGapnZMe 6)  Dr.Vivasayam YT 03 https://chat.whatsapp.com/KS69cSegrR57fanRMlxMII 7)  இயற்கையின் மடியில் https://chat.whatsapp.com/FfS4bcBPHmABu66jqVUNPM?fbclid=IwAR1sm1ELfkdRBWgV3qmGJMMd_Um1wI-kaEJdx2-Cc-o6DQmrJchgxyWxCj0 8)  சேலம்🕊️தர்மபுரி🕊️மேட்டூர் https://chat.whatsapp.com/F8YEBWTJbuqCUwdwAN8QZU 9)   தென்மாவட்ட ஆடு விற்பனை பதிவு https://chat.whatsapp.com/EF7egIm1WL67h34SlZscNR?fbclid=IwAR2zAYgRqUvQLxwXA2F45JKlnukfgKbMW2fG5yGES3en1mmX5Ep89EusERs 10)  விற்பனை தளம் (All India ) https://chat.whatsapp.com/CrDFIbf1vtsImVx2lE3P7z?fbclid=IwAR2iK32pMtSu7lzyQ