Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2021

கால்நடை மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் Part - 5

 farming whatsapp group link 1)  நம் வீட்டு மாடி தோட்டம்  https://chat.whatsapp.com/BBeI8lwFF4v9tTYZL04F3x?fbclid=IwAR0wL_FRNYVphTfszvhPsWq3qKYlcPEKTzC4_huCT5ajV-ZYmWSpegB9rsI 2)  ஆடு வளர்ப்பு/விற்பனை https://chat.whatsapp.com/D71w0Ia1qTrHLJBbAk4uvc?fbclid=IwAR1lbrNZndKeWJ6MtYNRoNEoSO2e7DJq438soy08ZcUSliaAxYL4YcANSRc 3)  ஆடு வளர்ப்பு/விற்பனை https://chat.whatsapp.com/K4up4KG0vfj92ZRCcCrwYH?fbclid=IwAR0OaBi--6oM2nIeQmb44DQEaRBOZdPVQUnwm7dZklI0fGUicg2pEwfZcwc 4)  மாடு வளர்ப்பு/விற்பனை https://chat.whatsapp.com/GDdHR43r4SD3dPqhoVOdjG?fbclid=IwAR3I15N6BaJ1J9C_YRpJklMw8uoId3HYB9iSNeC2GlagvNpuHwJ6X4IxmnI 5)  கோழி வளர்ப்பு&விற்பனை https://chat.whatsapp.com/FYX2v7T4C67DUaSMnXMlrz?fbclid=IwAR3xKtklBqBHOWEa8LIFkgZJEi_6v-46hsMy-uDydQVm1WWtDloxqpXPrDs 6 )  சிறுவிடை கோழி வளர்ப்பாளர்கள் https://chat.whatsapp.com/ErlltHanKV5KR1ni7MjHRy?fbclid=IwAR2meWn3UEgSCg_CXCZrrxWq9RKK2urOt6HmlA3EUF8wq3XoYKCtKaw4Icg 7)   வள்ளுவர்🌾🌾(வி.நல.சங்கம் https://chat.whatsapp.com/Gp6JkgRb0b90xM9ddxMNMk 8)   விவ

Livestock & Agriculture Related WhatsApp Group Link Part - 4

  கால் நடை மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் Part - 4 1)  வெத்துகால்TN32விற்பனை https://chat.whatsapp.com/IZ4kmx0GeCgDbQZUKxtjcv 2)  விவசாயி அரசாங்கம் https://chat.whatsapp.com/BgPhLFtro33KB9Wz5fITcs 3)   Agriculture india 2021 https://chat.whatsapp.com/CnLU6MNPB0eEicuDt4rY1p 4)  இயற்கை விளைபொருள் சந்தை https://chat.whatsapp.com/LpQFZddmIMu5DE6EQiDM7Z 5)  உடுமலை நாட்டுக்கோழி குழு https://chat.whatsapp.com/HhUdvbbRAHhCqmsOWuIeQQ 6)  ஆர்கானிக்-பயோ வேளாண்மை https://chat.whatsapp.com/Ed6BHpmnSXb4QGRNz4g2dv 7)   கழனிப் பூ 4 https://chat.whatsapp.com/0J5ZaJMW0shCsjOYTLLs04?fbclid=IwAR2nYOh-qt3OqQQ-WlEYrtQOBU9zacTVBq4iSeS9xCqtGdUAGEw3OViz7oc 8)  கால்நடை🐣மருத்துவம்🐄.2.0 https://chat.whatsapp.com/IEMRR4SEsjy6qcuNKx2g1X 9)   VAIGAI🐓🐣 SALES👈🦅 https://chat.whatsapp.com/C3jrEYcrdYY52GbyEVVpEN 10)  பசுமை பூமி https://chat.whatsapp.com/FedBi3etzjd9Pd2WOyys55?fbclid=IwAR0DTQOcrfI0-7c_2zPV41RXtMTwYASyud7KQln7AX5LJ0l_gDx2tlSP_tw 11)  R.s. தமிழன் விவசாயம் உழவர https://chat.wha

கால்நடை மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் Part -3

Livestock & Agriculture Related WhatsApp Group Link Part - 3 1)  TEAM KANGEYAM https://chat.whatsapp.com/IkkA1oUMhDL63N1ZPGiRKS?fbclid=IwAR1lCdOdAPR6zY8WYtzYaRx04-IE5mrLyXx9LyLxyIy9s9vpB0YGIJDaP_g 2)  விவசாய வளர்ச்சி India https://chat.whatsapp.com/Db9HBEyJpDn3iO4xipnqQN 3) Buy and sell ur pets https://chat.whatsapp.com/LKCkeij2gs7GABf3morTLW?fbclid=IwAR0m5kAWLdd6dJlewWJRbzrT60bF4XrGfPACJgYfv8yP2FQFDlHG5J59PaI 4)  குழு 2உடுமலை நாட்டுக்கோழி https://chat.whatsapp.com/DmxZaDHwVZZ5PzWXpfkXTA 5)  இயற்கை விவசாயிகள் https://chat.whatsapp.com/GOTnKqkLcym1m5otBZxs8q 6)  லாபகரமான இயற்கை விவசாயம் https://chat.whatsapp.com/Es9RfLhEWiH4QDoXZXhoEI 7)  தாராபுரம் இயற்கை விவசாயம் https://chat.whatsapp.com/KrMh7L9XBiJ5x3iSBnJiIO 8)  🐔🐣வளர்ப்பு குறிப்புகள் https://chat.whatsapp.com/GYCFBpqEceTGeeUcVQMCPU 9)  🐮🐄 வளர்ப்பு குறிப்புகள் https://chat.whatsapp.com/L1OzHLEHdxPAl60maBoVdH 10)   நெல் உற்பத்தி குறிப்புகள் https://chat.whatsapp.com/EZopudFIpd74QQcAf4SqAd 11)   நீர் மேம்பாட்டு நிறுவனம் htt